Welkom op de website van de federatie “EURO BUDO vzw”

 

logo

De federatie “Euro-Budo” verenigt verschillende disciplines, deze werken samen onder de federatie maar behouden ook hun eigen werking zodat ze hun eigen discipline verder kunnen uitbouwen met steun van onze federatie.

Euro-Budo werkt hard aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

Tevens is Euro-Budo aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw ,een overkoepelend administratief orgaan dat erkend is door de Vlaamse overheid - Sport Vlaanderen. 

Beste sporter,

 

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost.

Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn.

Ook de sport werd aan banden gelegd.

We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang.

We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt.

Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt.

Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

 

Lees het volledig verslag voor de heropstart van de sportsector op de website van VVA

 

Blijf ondertussen voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

 

Ludo Bellemans

Voorzitter VVA vzw

05/06/2020

 

 

NUTTIGE INFORMATIE

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Dagelijks epidemiologisch bulletinhttps://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx (klik op "Epidemiologische Situatie" en daarna op "Meest recent epidemiologische update").

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689

  • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Scan ook regelmatig de QR-code rechts onderaan je VVA-lidkaart voor een laatste stand van zaken.

 

 

 

 

Hieronder kan je meer informatie ivm onze werking en activiteiten terugvinden.

Bij "DISCIPLINES" vind je meer uitleg over de verschillende stijlen, contactpersonen per stijl, agenda,…

Wenst U met uw club aan te sluiten bij onze federatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
(Zie "CONTACT")

 

Werking & activiteiten
 

Elke discipline behoudt zijn eigenheid en heeft zo ook een eigen werking met activiteiten die gelinkt zijn aan hun stijl en/of discipline

Federale trainingen

Deze trainingen hebben tot doel leerlingen voor te bereiden op een gordel verhoging en/of Dan examen.

Verschillende thema's aan bod laten komen.

 

Kader trainingen en cursussen

Deze lessen worden onderricht door de technische commissie.

Een ideale bijscholing voor de trainers.

Toegelaten voor elke trainer, hulptrainer, leden met een LCK diploma en leden met een minimum graad van bruine gordel.

 

Stages

Jaarlijks worden er verschillende stages georganiseerd in binnen en buitenland.

De binnenlandse stages staan open voor al onze leden en leden van andere federaties.

Buitenlandse leraars worden gecontacteerd, zodat dit een meerwaarde is voor onze federatie.

Met deze stages willen wij ook bekendheid geven aan onze federatie.

 

Competitie

Wij bieden verschillende competitievormen aan.

Sommige competities zijn eigen aan de discipline, andere competitievormen zijn toegankelijk voor verschillende disciplines:

Erkende competitievormen binnen onze federatie:

  • Semi-Contact Karate
  • Sport Fighting
  • Grond Fighting
  • Stijloefeningen
  • Random-Attacks

*reglementen vindt U bij download

 

Competitietrainingen

Competitietrainingen hebben tot doel, leerlingen voor te bereiden en/of om scheidsrechters te vormen.

 

Jeugdtrainingen &-stages

Specifiek trainingen voor de jeugd.

 

Provinciale trainingen

In elke provincie is het mogelijk een provinciale werking te hebben.

 

Vlaamse Trainersschool

Op regelmatige basis worden er opleidingscursussen georganiseerd voor trainers.

Onze federatie Euro Budo - VVA vzw is erkend om de cursus “Risicovechtsporten” in samenwerking met Sport Vlaanderen en VTS in te richten.

Je kan dus via onze federatie het diploma trainer behalen en je bent niet verplicht om de cursus bij een andere federatie te volgen.

Inschrijvingen gebeuren via VTS/Sport Vlaanderen.

 

Examen & graadverhoging

Examenprogramma

De clubtrainer mag zijn eigen examenprogramma en -eisen opstellen tot en met bruine gordel of evenredige gordelgraad.

Voor het examen van “zwarte gordel of evenredige gordel graad” en hoger, hanteert onze federatie een eigen examenprogramma die opgesteld werd door de discipline – en stijlverantwoordelijke

Voor een hogere graad wordt er een aanvraag ingediend bij de technische commissie. Deze commissie neemt een besluit op grond van de schriftelijke ingediende aanvraag die naast een overzicht van de technische bekwaamheden ook een uitvoerige beschrijving bevat van de bewezen inzet van de kandidaat voor onze afdeling en de federatie Euro Budo vzw.

Een aanvraag voor de erkenning van een Dan graad, afgelegd door een andere federatie, verloopt op een analoge manier.

Jaarlijks worden er één of meerdere examen dagen vastgesteld.

De examenjury wordt uitgenodigd door de voorzitter van de technische commissie.

 

Heb je nog meer vragen twijfel dan zeker niet om ons te contacteren