Welkom op de website van de federatie “EURO BUDO vzw”

logo

De federatie “Euro-Budo” verenigt verschillende disciplines, deze werken samen onder de federatie maar behouden ook hun eigen werking zodat ze hun eigen discipline verder kunnen uitbouwen met steun van onze federatie.

Euro-Budo werkt hard aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

Tevens is Euro-Budo aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw ,een overkoepelend administratief orgaan dat erkend is door de Vlaamse overheid - Sport Vlaanderen. 

CORONAVIRUS - COVID-19       UPDATE

Stand van zaken vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd

 

Beste sportvrienden, 

 

Wat zijn op dit moment de coronamaatregelen als je wil sporten?  

De updates komen zo frequent dat het moeilijk is om ze allemaal op lijsten. Het beste wat we kunnen doen is verwijzen naar de overheidsinstanties die zich ermee bezig houden. Als er specifieke informatie gekend is, wordt deze natuurlijk apart meegedeeld.

Nieuwe regels voor de sport (website Sport Vlaanderen). 

Wat de vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19) betreft, zie deze update (website Risicovechtsportplatform Vlaanderen). 

Heel wat VVA-clubs hebben nu hun activiteiten noodgedwongen moeten stilleggen, sommige clubs deden dit reeds eerder uit veiligheidsoverwegingen en zochten naar alternatieven om de conditie van hun leden op peil te houden. En hierbij kunnen we meegeven dat de aangesloten leden verzekerd blijven, ook thuis. Dekking wordt verleend voor alle mogelijke activiteiten die via online-sessies worden gehouden of zuiver individuele trainingen thuis om de conditie op peil te houden. Ook voor de door de regering toegestane sportbeoefening buitenshuis (wandelen, joggen, fietsen, etc.) blijven de waarborgen verworven! 

“Keep moving!” maar hou het daarbij veilig voor jezelf en voor elkaar!!! 

 

Ludo Bellemans 

Voorzitter VVA vzw