Welkom op de website van de federatie “EURO BUDO vzw”

logo

De federatie “Euro-Budo” verenigt verschillende disciplines, deze werken samen onder de federatie maar behouden ook hun eigen werking zodat ze hun eigen discipline verder kunnen uitbouwen met steun van onze federatie.

Euro-Budo werkt hard aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

Tevens is Euro-Budo aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw ,een overkoepelend administratief orgaan dat erkend is door de Vlaamse overheid - Sport Vlaanderen. 

CORONAVIRUS - COVID-19       UPDATE

Stand van zaken vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd

 

Beste sportvrienden, 

 

Wat zijn op dit moment de coronamaatregelen als je wil sporten?  

De updates komen zo frequent dat het moeilijk is om ze allemaal op lijsten. Het beste wat we kunnen doen is verwijzen naar de overheidsinstanties die zich ermee bezig houden. Als er specifieke informatie gekend is, wordt deze natuurlijk apart meegedeeld.

Nieuwe regels voor de sport (website Sport Vlaanderen). 

Wat de vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19) betreft, zie deze update (website Risicovechtsportplatform Vlaanderen). 

Heel wat VVA-clubs hebben nu hun activiteiten noodgedwongen moeten stilleggen, sommige clubs deden dit reeds eerder uit veiligheidsoverwegingen en zochten naar alternatieven om de conditie van hun leden op peil te houden. En hierbij kunnen we meegeven dat de aangesloten leden verzekerd blijven, ook thuis. Dekking wordt verleend voor alle mogelijke activiteiten die via online-sessies worden gehouden of zuiver individuele trainingen thuis om de conditie op peil te houden. Ook voor de door de regering toegestane sportbeoefening buitenshuis (wandelen, joggen, fietsen, etc.) blijven de waarborgen verworven! 

“Keep moving!” maar hou het daarbij veilig voor jezelf en voor elkaar!!! 

 

Ludo Bellemans 

Voorzitter VVA vzw 

 

 

 

Scan ook regelmatig de QR-code rechts onderaan je VVA-lidkaart voor een laatste stand van zaken.


 

 

 

Hieronder kan je meer informatie ivm onze werking en activiteiten terugvinden.

Bij "DISCIPLINES" vind je meer uitleg over de verschillende stijlen, contactpersonen per stijl, agenda,…

Wenst U met uw club aan te sluiten bij onze federatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
(Zie "CONTACT")

 

Werking & activiteiten
 

Elke discipline behoudt zijn eigenheid en heeft zo ook een eigen werking met activiteiten die gelinkt zijn aan hun stijl en/of discipline

Federale trainingen

Deze trainingen hebben tot doel leerlingen voor te bereiden op een gordel verhoging en/of Dan examen.

Verschillende thema's aan bod laten komen.

 

Kader trainingen en cursussen

Deze lessen worden onderricht door de technische commissie.

Een ideale bijscholing voor de trainers.

Toegelaten voor elke trainer, hulptrainer, leden met een LCK diploma en leden met een minimum graad van bruine gordel.

 

Stages

Jaarlijks worden er verschillende stages georganiseerd in binnen en buitenland.

De binnenlandse stages staan open voor al onze leden en leden van andere federaties.

Buitenlandse leraars worden gecontacteerd, zodat dit een meerwaarde is voor onze federatie.

Met deze stages willen wij ook bekendheid geven aan onze federatie.

 

Competitie

Wij bieden verschillende competitievormen aan.

Sommige competities zijn eigen aan de discipline, andere competitievormen zijn toegankelijk voor verschillende disciplines:

Erkende competitievormen binnen onze federatie:

  • Semi-Contact Karate
  • Sport Fighting
  • Grond Fighting
  • Stijloefeningen
  • Random-Attacks

*reglementen vindt U bij download

 

Competitietrainingen

Competitietrainingen hebben tot doel, leerlingen voor te bereiden en/of om scheidsrechters te vormen.

 

Jeugdtrainingen &-stages

Specifiek trainingen voor de jeugd.

 

Provinciale trainingen

In elke provincie is het mogelijk een provinciale werking te hebben.

 

Vlaamse Trainersschool

Op regelmatige basis worden er opleidingscursussen georganiseerd voor trainers.

Onze federatie Euro Budo - VVA vzw is erkend om de cursus “Risicovechtsporten” in samenwerking met Sport Vlaanderen en VTS in te richten.

Je kan dus via onze federatie het diploma trainer behalen en je bent niet verplicht om de cursus bij een andere federatie te volgen.

Inschrijvingen gebeuren via VTS/Sport Vlaanderen.

 

Examen & graadverhoging

Examenprogramma

De clubtrainer mag zijn eigen examenprogramma en -eisen opstellen tot en met bruine gordel of evenredige gordelgraad.

Voor het examen van “zwarte gordel of evenredige gordel graad” en hoger, hanteert onze federatie een eigen examenprogramma die opgesteld werd door de discipline – en stijlverantwoordelijke

Voor een hogere graad wordt er een aanvraag ingediend bij de technische commissie. Deze commissie neemt een besluit op grond van de schriftelijke ingediende aanvraag die naast een overzicht van de technische bekwaamheden ook een uitvoerige beschrijving bevat van de bewezen inzet van de kandidaat voor onze afdeling en de federatie Euro Budo vzw.

Een aanvraag voor de erkenning van een Dan graad, afgelegd door een andere federatie, verloopt op een analoge manier.

Jaarlijks worden er één of meerdere examen dagen vastgesteld.

De examenjury wordt uitgenodigd door de voorzitter van de technische commissie.

 

Heb je nog meer vragen twijfel dan zeker niet om ons te contacteren