Brazilian Jiu Jitsu

Braziliaanse Jiu Jitsu (BJJ) is een krijgskunst die er voornamelijk op gericht is om je tegenstand(st)er d.m.v. een take-down / worp / shoot zo snel mogelijk naar de grond te krijgen en daar verder te gaan met het grondgevecht. Het doel is een dominante positie te krijgen en ervoor te zorgen dat de tegenstand(st)er aftikt (tapout) door middel van een typische BJJ techniek. 

Er wordt gebruik gemaakt van controlerende grepen, armklemmen, beenklemmen, verwurgingen en eventueel stoot- en traptechnieken. Deze strategie neemt het voordeel weg van een tegenstand(st)er die bekwamer is in het "staande gevecht".

De filosofie van het Braziliaanse Jiu Jitsu: BJJ is eerst en vooral een zelfverdedigings methode. Indien nodig kan men zijn tegenstand(st)er insluiten en naar de grond brengen om zo eventuele physische mankementen te compenseren. Op dit stadium zijn wurgingen, immobilisaties, slagen of dislocaties, de ultieme methodes om de tegenstand(st)er tot opgave te dwingen of om de techniek tot op het einde toe te passen en zo de overgave (submission) te bekomen. Op die manier kan de persoon die deze krijgskunst beheerst zijn tegenstand(st)er eventueel vrijwaren van ernstige blessures. Daarom is de bijnaam van het BJJ:

"De ultieme kunst met een menselijk gelaat..."
 

Algemene info:

Bart Van Hoef
Tel : +32(0)476 98 20 52
Email : bart@eurobudo.be