Judo-Sambo

 

De kunst die op dit ogenblik in de hele wereld onder de eenvoudige naam 'Judo' wordt beoefend, zou eigenlijk Kodokan Judo genoemd moeten worden. Ju betekent in het Japans "zacht", Do betekent "de weg, het pad dat men bewandelt, de levensbeschouwing". Judo betekent dus vrij vertaalt : "De zachte weg".

Professor Kano stichter van de Kodokan werd in 1860 geboren.

Jigoro Kano was een jonge man met een zwak gestel.  
Hij was echter te trots om het daarbij te laten. Hij had veel te verdragen van zijn sterkere collega's. Kost wat kost wilde hij sterker worden.  
Hij besloot Ju-Jutsu te leren (onder stimulans van zijn professor, de Duitser Baelz) toen hij hoorde vertellen dat het een methode was waarmee een zwak mens een man met gigantische krachten kon overwinnen maar ingevolge de sociale omstandigheden die we reeds hierboven beschreven, hadden bijna alle ju-jutsumeesters een ander beroep gekozen. Zo was het dan ook moeilijk een degelijk leraar te vinden.

Eindelijk ontmoette hij Teinosuke Yagi die hem de beginselen van het ju-jutsu onderwees. 
Later studeerde hij onder leiding van Hachinosuke Fukuda en Masatorno Iso van de Tenshi-Shinuô-Ryû en met Tsunotoshi Likubo van de Kitô-Ryû.

Zo werd hij ingewijd in de geheimen van twee scholen. In 1882 stichtte hij dan zijn eigen school KODOKAN genoemd. In plaats van ju-jutsu begon hij echter zijn eigen methode te onderwijzen : het judo. Hij was toen 23 jaar oud en professor aan de faculteit van GAKUSHUIN (school der edelen). Nochtans waren zijn karakteristieke ijver en zijn onuitputtelijke energie nog niet bevredigd. Hij ging verder met de geheimen van de scholen te onderzoeken en vergat niet zijn eigen methode te verbeteren. Bij het bezoeken van andere meesters en bij het bestuderen van oude Densho's spaarde hij zich geen moeite. Uiteindelijk genoot hij een faam die geen vergelijking kende op judogebied.

In de eerste tijd na de stichting van de Kodokan in 1888 bestond zijn DOJO ("Do" of weg, pad; "Jo" of de stok die men langs een jonge boom plant om hem in zijn groei te ondersteunen; dus Dojo is derhalve de plaats waar iemand ondersteund wordt bij het volgen van de weg) uit slechts 12 tatami's (matten) dus 4x6 m. Het aantal studenten bedroeg het eerste jaar slechts 9. 

Op dit ogenblik beschikt de Kodokan over een zaal van 500 tatami's (30mx30m) en het aantal leerlingen die er hun vorming kregen, mannen vrouwen, jongeren en ouderen zonder onderscheid van ras en nationaliteit loopt in de miljoenen.

 

Algemene info:

Demeer Lieve
ldemeer@live.be
Telefoon +32(0)496.59.15.23