Karate

Karate-do, het Japans voor ‘de weg van de lege hand’ is oorspronkelijk een doeltreffende methode van zelfverdediging. Je gebruikt hoofdzakelijk je ledematen als natuurlijke wapens. Zo slaag je erin om aanvallen van een tegenstander af te weren en zo nodig terug te slaan, te stoten of te trappen. Er ontstaat een waar schermspel van armen en benen, aangevuld met luxatiebewegingen (en wapens) om de tegenstrever te neutraliseren. Naast zelfverdedigings- en atletische training biedt karate ook een geestelijke training waarbij zelfdiscipline centraal staat. De moderne vorm van karate is uiterst geschikt als wedstrijddiscipline. De traditionele waarden van het karate staan echter nog steeds centraal. Basis- (Kihon), vorm- (Kata) en wedstrijdoefeningen (Kumite) zijn een noodzaak voor een alzijdige ontwikkeling. Karate kent verschillende stijlen zoals Shotokan, Goyu Ryu, Wado Ryu, Kyo Kushinkai, Kadgamala karate,  Ryushinkan koryu karate,enz... Daarbovenop kan karate aangevuld worden met Kyusho - Jutsu en Dim - Mak door het gebruik van de vitale punten bij de uitgevoerde technieken. Iedereen kan karate beoefenen, zonder onderscheid in geslacht, leeftijd en ras. Je kan karate trainen waar en wanneer je wil, individueel of in groepsverband, zo je maar over een geldige vergunning beschikt.

 

Recreatief karate

Het begrip ‘recreatiesport’ ontstond een twintigtal jaren geleden als reactie op overdreven competitiesport. Bij deze vorm van sportbeoefening staat ontspanning centraal. Jeugd en volwassenen vinden er hun motivatie in het sociaal contact en de gezelligheid. Naast een aangenaam tijdverdrijf is recreatief karate bovendien goed voor de gezondheid. Je kan een echte competitiesport zoals Kata of semi-contact karate dus ook recreatief beoefenen en zo je geest en lichaam volledig ontspannen. Bovendien kan je zelfverdediging en zelfdiscipline vandaag niet meer wegdenken. In onze leefwereld is een realistische opleiding zelfverdediging met o.a. assertiviteits- en weerbaarheidtraining dik meegenomen. Maar vergis je niet…. we spreken maar van echte recreatiesport als er een zekere fysieke inspanning aan te pas komt.

 

Wedstrijden

Binnen de VVA – Federatie Euro Budo komt hoofdzakelijk het semi-contact karate aan bod. Semi-contact karate is de vrije wedstrijdvorm van het moderne karate, met licht contact op realistische basis en met alle bestaande gevechtstechnische mogelijkheden van handen en voeten. Het is een wedstrijdvorm die een hoge reactie- en combinatievaardigheid van lichaam en geest vereist. De lichamelijke beweeglijkheid wordt maximaal ontplooit. Er wordt gebruik gemaakt van explosieve gecontroleerde technieken, in zowel technisch als logisch harmonische combinaties. V.V.A.- Euro Budo organiseert op regelmatige basis semi-contact karate wedstrijden maar ook open semi-contact tornooien en dit is wel uniek. In een semi-contact tornooi zijn verschillende disciplines en stijlen toegelaten : taekwondo, karate, kickbox, Wushu, pencak silat enz. Dit is natuurlijk zeer interessant voor de deelnemers die zich allen aan hetzelfde reglement te houden hebben. Stijlen en disciplines kunnen met elkaar vergeleken worden en worden volgens bepaalde criteria ten opzichte van elkaar beoordeeld.

Dankzij een tamelijk volledige lichaamsbescherming kunnen er naar believen verschillende technieken uitgeprobeerd of gedemonstreerd worden met een minimaal risico op kwetsuren. Bij het semi-contact karate en semi-contact tornooien gaat er bijzondere aandacht uit naar de veiligheid van de deelnemers en er wordt veel aandacht besteed aan de preventie van kwetsuren. De bescherming van het lichaam is primordiaal en kan ver gaan : handbescherming, beenbescherming, tok, borstbescherming, mondbescherming, hoofdbescherming…… Door deze maximale bescherming kunnen meerdere technieken of combinaties van technieken gebruikt worden zonder dat hierbij de partner, tegenstander of de uitvoerder zelf in gevaar gebracht worden. In het semi-contact karate gaat het om zuivere en goed gecontroleerde technieken, die alhoewel explosief en krachtig, slechts met licht contact mogen treffen.

Deze sportvorm is ontwikkeld uit de traditionele gevechtsmethoden en is zoals reeds gezegd veiliger dan de oude systemen. Het doel is een vrije en echt competitieve sportwereld voor gelijk welke discipline of stijl te realiseren.

Algemene info:

Ludo Bellemans
Mobiel : +32 (0) 471 33 07 22

Email : Ludo.bellemans@skynet.be

 

Voorzitter technische commissie

Ludo Bellemans
Mobiel : +32 (0) 496 52 33 42

Email : Ludo.bellemans@skynet.be

 

Bondscoach “Semi-Contact”

Kate Mintiens
Mobiel : +32(0)476 39 02 08
Email : mintiens_kate@hotmail.fr

Bondscoach “Kata & stijl”

Tina Bellemans
Mobiel : +31(0)628 15 01 75
Email : Bellemanstina@gmail.com

Stijlverantwoordelijken

Shotokan
Ludo Bellemans
Mobiel : +32 (0) 471 33 07 22
Email : Ludo.Bellemans@skynet.be

Full Contact Karate
Luc Vandecraen
E-mail : luc.vandecraen@telenet.be

Wado Ryu
Peter Van Bruystegem
E-mail : Peter.vanbruystegem@wadokan.be

Kadgamala karate
Joerie Traversier
Mobiel : +32 (0) 476398602
Email : traversierj@gmail.com  

Goju Ryu 

Ryushinkan koryu karate

E-mail: info@doragonmsa.be