Kempo

1. Wat is Kempo?

De term “Kempo” of liever “Kenpo” komt uit het Japans en betekent letterlijk: “bokser” of “vuistvechter”. Een filosofischere vertaling voor dit woord is: “Weg van de vuist”.

Over de schrijfwijze van dit woord bestaan er vele discussies maar in het Japans wordt het als “Kenpo” geschreven omdat Japanners de combinatie “mp” niet kunnen karakteriseren in hun geschrift. De letter “m” dient in het Japans steeds door een klinker te worden gevolgd. Het woord wordt echter uitgesproken als “Kempo” of in het fonetisch Japans: “Kemupo”.

De juiste schrijfwijze varieert van taal tot taal en van interpretatie tot interpretatie en is minder belangrijk dan de betekenis van het woord zelf.

In het Chinees wordt de term “Kenpo” vertaald als “Chuan Fa” en betekent net hetzelfde als in het Japans.

2. Verschillende Kempostijlen

Kempo omvat verschillende kempostijlen:

2.a Shaolin Kempo

2.a.1. Waar komt de term “Shaolin” vandaan?

De term “Shoalin” verwijst naar de shaolin monniken en de shaolin kloosters/tempels in China en betekent "Jong Bos". Traditioneel, ontwikkelden de Shaolin monniken hun expertise in zelfverdedigingskunsten als antwoord op de aanvallen van bandieten, en als een manier om lichamelijk in conditie te blijven, en ook om mentale en fysieke discipline te krijgen. Shaolin monniken reisden vaak veel door het land om het boeddhisme te prediken, en waren daardoor regelmatig doelwit bij roofovervallen.

2.a.2. Wat is Shaolin Kempo?

Het Shaolin Kempo (Japans) of Shaolin Chuan Fa (Chinees) van Prins Dschero Khan Tao-Tze (Sifu Tze G.K.Meijers) wordt zeer sterk beïnvloed door het Yin-Yang (pa-kue) teken.

Het is zo dat tijdens het uitvoeren van zelfverdedigingen, kumitie’s en technieken cirkelvormig wordt bewogen net zoals het Yin-Yang. Dit zijn allemaal oefeningen die samengesteld zijn uit een serie basisbewegingen en die hoofdzakelijk uit aanvals- en verdedigingstechnieken bestaan. De ene keer bewegen we in het Yin en de andere keer in het Yang. Vaak met de klok mee, de bewegingen zijn hard en zacht.

In de Keun en Saifa’s wordt vaak omhoog en omlaag bewogen zoals de tak van een boom die in de wind speelt. Zo leert een leerling strijdt te voeren tegen een aantal denkbeeldige tegenstanders in diverse gevechtssituaties en verkrijgt de leerling de mogelijkheden om talrijke bewegingen uit te voeren en zijn sparringstechnieken te ontwikkelen.

Het programma van Shaolin Kempo bestaat niet alleen uit basisbewegingen zonder wapens. Binnen deze stijl leert men ook Bo, Jo, Kwan Dao, speer, enz … hanteren.

2.b. American Kempo